เครื่องตัดผ้า

LEJIANG YJ-90C

เครื่องตัดผ้าใบกลม

LEJIANG YJ-65, 70A

เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม

LEJIANG YJ-110

เครื่องตัดผ้าใบเหลี่ยม

LEJIANG YJ-125

เครื่องตัดผ้าใบกลม

HITECH

เครื่องตัดผ้าใบตรง  8 นิ้ว

HITECH

เครื่องตัดผ้าใบตรง 10 นิ้ว

HITECH

เครื่องตัดผ้าใบตรง 12 นิ้ว

MITSUNA

เครื่องตัดผ้าแบนด์ไนฟ์

SURE CF-801A

เครื่องตัดผ้ากุ๊น

WEI JIE WJ-801A

เครื่องตัดผ้ากุ๊นอัตโนมัติ