จักรเจาะรังกระดุม เสื้อยืด / เชิ๊ต

K-CHANCE KBH-780

จักรเจาะรังกระดุม เสื้อยืด / เชิ๊ต

SPS/D-BH3000 SERIES

จักรเจาะรังกระดุม (คอมฯ)