จักรเจาะรังกระดุม รูกุญแจ

SPS-BH6000-02

จักรเจาะรังกระดุม รูกุญแจ

SUNSTAR SPS/E-BH6100

จักรเจาะรังกระดุม(คอม)รูกุญแจ