จักรแพทเทิร์น

SPS/D-B1254HA-20

จักรแพทเทิร์นระบบลม

HITECH 2210G , 3020G

จักรแพทเทิร์น

SPS/B-1306

จักรแพทเทิร์น

SPS/C-5050

จักรแพทเทิร์น

CSA-3020XY/HAF/C3

จักรแพทเทิร์น 3 เข็ม