02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บทรงกระบอกคอตั้งหมุน 360 องศา

Golden wheel รุ่น CS-8900

Golden wheel รุ่น CS-8900

จักรเย็บทรงกระบอกคอตั้งหมุน 360 องศา

 

เหมาะสำหรับ :

– เย็บส่วนเว้า โค้ง มุม ก้นหรือฐาน และชิ้นส่วนเล็กๆ รวมถึงเย็บชิ้นส่วนเย็บรูปทรง 3 มิติ เช่น รองเท้าบู๊ท, กระเป๋า, กระเป๋า     เดิน   ทาง, ก้นกระเป๋า
– หมุนแกนได้ถึง 360 องศา
– ความสูงแกน 445 มม.
– ความเร็วรอบ 700 รอบ/นาที
– ความยาวฝีเข็มสูงสุด 6 มม.
– ความสูงยกตีนผี 8 มม.(ด้วยมือ) , 15 มม.(ด้วยเข่า)
– ความกว้างพื้นที่ในการเย็บ 373.5 มม.