จักรพ้ง 4 เส้น JUKI MO-6814S

JUKI MO-6814S

จักรพ้ง 4 เส้น