คอร์สฝึกอบรมการดูแลและบำรุงรักษาจักรเย็บอุตสาหกรรม

7 – 9 กันยายน 2559