02-869-7017-9 [email protected]

เตารีด

SR-7

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม
หัวพ่นยืน

เตารีดไอน้ำกระปุกน้ำเกลือ รุ่น SR-94A

SR-94A

เตารีดไอน้ำกระปุกน้ำเกลือ

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม 4 ลิตร รุ่น SR-6

SR-6

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม 4 ลิตร

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิคแบบทับ ขนาด 26 นิ้ว รุ่น SR-810T

รุ่น SR-810T

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิค
แบบทับ ขนาด 26 นิ้ว

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิคแบบทับ ขนาด 32 นิ้ว รุ่น SR-810TL

SR-810TL

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิค
แบบทับ ขนาด 32 นิ้ว

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ) อุตสาหกรรม 1 หัวเตา รุ่น SR-1H-E

SR-1H-E

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ)
อุตสาหกรรม 1 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน) อุตสาหกรรม 1 หัวเตา รุ่น SR-1H-A

SR-1H-A

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน)
อุตสาหกรรม 1 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ) อุตสาหกรรม 2 หัวเตา  รุ่น SR-2H-E

SR-2H-E

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ)
อุตสาหกรรม 2 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน) อุตสาหกรรม 2 หัวเตา  รุ่น SR-2H-A

SR-2H-A

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน)
อุตสาหกรรม 2 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม พร้อมหัวพ่นไอน้ำยืนรีด  รุ่น ST-8

ST-8

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม
พร้อมหัวพ่นไอน้ำยืนรีด

เตารีดไอน้ำแบบหมุน หน้ากว้าง 36 นิ้ว  รุ่น SR2136

SR2136

เตารีดไอน้ำแบบหมุน
หน้ากว้าง 36 นิ้ว

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ) อุตสาหกรรม 1 หัวเตา  รุ่น ST-3

ST-3

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ)
อุตสาหกรรม 1 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ) อุตสาหกรรม 2 หัวเตา รุ่น ST-2

ST-2

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ)
อุตสาหกรรม 2 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ) อุตสาหกรรม 2 หัวเตา SR-B2-E

SR-B2-E

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไฟฟ้+ไอน้ำ)
อุตสาหกรรม 2 หัวเตา

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน) อุตสาหกรรม 2 หัวเตา  รุ่น SR-B2-A

SR-B2-A

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม (ไอน้ำล้วน)
อุตสาหกรรม 2 หัวเตา

อุปกรณ์เสริม หัวพ่นไอน้ำยืนรีดสายยาว 2.65 เมตร ฟรี เสาแขวนหัวพ่น

หัวพ่นไอน้ำยืนรีด

สายยาว 2.65 เมตร

DL-2

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-6

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-3PC

เตารีดไอน้ำ

DL-94

เตารีดไอน้ำกระปุกน้ำเกลือ

DL-3

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-6PC

เตารีดไอน้ำ

DL-200

เตารีดไอน้ำ

DL-5

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-90

เตารีดไอน้ำกระปุกน้ำเกลือ

DL-300

เตารีดไอน้ำ

DL-1A

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม 2 หัวเตา

DL-6A

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-9

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-3

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม 2 หัวเตา

DL-8

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-9N

เตารีดไอน้ำแบบแขวน

DL-5

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

DL-8N

เตารีดไอน้ำแบบแขวน

DL-12

เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

SP-810AL-1

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิคแบบทับ ขนาด 26 นิ้ว

SP-810AL-2

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิคแบบทับ ขนาด 32 นิ้ว