คอร์สฝึกอบรมในหัวข้อ

“การดูแลและบำรุงรักษาจักรเย็บอุตสาหกรรม”

วันที่ 7-9 ก.ย. 59