ถังสตีมบอยเลอร์ MITSUNA MST-04G, 06G

MITSUNA MST-04G, 06G

กังบอยเลอร์เตารีดไอน้ำระบบแก็ส

 

รายละเอียด :

  • ทำความสะอาดถังได้ง่าย
  • ปั๊มน้ำเข้าถังหม้อต้มอัตโนมัติ
  • แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ
  • ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายแท่งฮัทเตอร์เสีย
  • ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่า
  • เหมาะกับต่างจังหวัดหรือสถานที่ที่สภาพของน้ำมีปัญหา