จักรเย็บผ้า

จักรเย็บผ้า

เครื่องจักร

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

เครื่องจักร

โต๊ะจักร ขาจักร

เครื่องจักร

จักรกระเป๋าหิ้ว

  • บริการเขียนลาย, ลงโปรแกรมจักรแพทเทิร์น จักรแท็กกิ้ง SUNSTAR
  • บริการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องตรวจเข็ม เครื่องฟิวส์ พร้อมออกใบ Certification
  • บริการซ่อมจักรและเครื่องจักรทุกชนิด
  • บริการรับทำสายพานเครื่องฟิวส์ ทุกรุ่น