จักรเย็บผ้า

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

โต๊ะจักร ขาจักร เก้าอี้เย็บผ้า

จักรกระเป๋าหิ้ว

  • บริการเขียนลาย, ลงโปรแกรมจักรแพทเทิร์น จักรแท็กกิ้ง SUNSTAR
  • บริการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องตรวจเข็ม เครื่องฟิวส์ พร้อมออกใบ Certification
  • บริการซ่อมจักรและเครื่องจักรทุกชนิด
  • บริการรับทำสายพานเครื่องฟิวส์ ทุกรุ่น
CATALOG สินค้า รวบรวมจักร, เครื่องจักร, เครื่องมือและอุปกรณ์ แต่ละประเภทแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ 

CATALOG Golden Wheel จักรอุตสาหกรรมครบวงจรระดับโลก ด้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากไต้หวัน

CATALOG สีด้าย