จักรเย็บกระสอบ

JINGCHENG GK8-28

จักรเย็บกระสอบ

NEWLONG NP-7A

จักรเย็บกระสอบ

TONY H-81500-A

จักรเย็บกระสอบ