จักรเจาะรังกระดุม เสื้อยืด / เชิ๊ต

SR-1790A

จักรเจาะรังกระดุมคอมไดเร็ค

SR-781D

จักรเจาะรังกระดุมคอมไดเร็ค

LBH-780

จักรเจาะรังกระดุม

LBH-1790AS

จักรเจาะรังกระดุม

MEB-3900C

จักรเจาะรังกระดุม

JK-781G

จักรถักรังกระดุมไดเร็ค

K-CHANCE KBH-780

จักรเจาะรังกระดุม เสื้อยืด / เชิ๊ต

SPS/D-BH3000 SERIES

จักรเจาะรังกระดุม (คอมฯ)