จักรลาทับ

SR-W5D-3FQ

จักรลาทับ/กุ๊นไดเร็ค

SR-W500D-3FQ

จักรลาทับ/กุ๊นไดเร็ค

PROTEX TY-F007J W122-356-FHA

จักรลาทับ

RX9803P

จักรลาทับฐานกระบอก

NW-8803GD-GF

3 เข็ม 5 ด้าย ฐานใหญ่

NW-8803GMG

3 เข็ม 5 ด้าย ฐานใหญ่