จักรพ้ง 3 เส้น

JUKI MO-6504S

จักรพ้ง 3 เส้น

JUKI MO-6804S

จักรพ้ง 3 เส้น

SR-737

จักรพ้ง 3 เส้น

SURE SR-900T-4/UT

จักรพ้งคอมไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SR-747D

จักรพ้งไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SR-888-4D

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

 

SC9103-042-M04

จักรพ้ง 3 เส้น