02-869-7017-9 [email protected]

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

SINGER292

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

PROTEX TY-B211-413-ST

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยว (มือสอง)

PROTEX TY-B211-933SV

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยว (มือสอง)

JUKI DDL-8100E

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

JUKI DDL-5530

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

MITSUBISHI LS2-130

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

MITSUNA LS-230H

จักรเย็บเข็มเดี่ยวกระสวยใหญ่ (มือสอง)

SURE SR-5530

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

JUKI DDL-5600N

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

PROTEX่ TY7100C-903/AH

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยว (มือสอง)

SUNSTAR KM-250AL-7S

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยว (มือสอง)

MITSUBISHI W-88

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

LEADSEW W-288

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

SUNSTAR KM-530-7S

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

GOLDEN WHEEL CS-5850BT

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

SUNSTAR KM-2300SG

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

GOLDEN WHEEL CS-5170M-BT

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

DURKOPP ADLER-281

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

BROTHER S-6200DD-403

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

GOLDEN WHEEL CS-5100BT

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

SUNSTAR KM-570BL-7

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

GOLDEN WHEEL CS-7500HLN-BFT

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

HIGHLEAD GC0918-1-D

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

SURE GC202TCX

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

PROTEX TY-B721

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

CHAO-I CI-2003

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (มือสอง)

JUKI DU-1181N-7

จักรเย็บเข็มเดี่ยวคอมตีนตะกุย
(มือสอง)

SUNSTAR KM-506-7S

จักรเย็บคอมเจียรเข็มเดี่ยว (ตัวโชว์)

TYPICAL GC20606-1

จักรเย็บเข็มเดี่ยว (LU) (ตัวโชว์)

PROTEX TY-B211-113/AH

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยว (มือสอง)

GOLDEN WHEEL CS-6102BT

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยวตะกุย (ตัวโชว์)

GOLDEN WHEEL CS-5103D-BT

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยวไดเร็ค (ตัวโชว์)

PROTEX TY-7200C-433/AH

จักรเย็บคอมเข็มเดี่ยวไดเร็ค (ตัวโชว์)