เครื่องตัดหัวผ้า

DYDB-2

เครื่องตัดหัวผ้ากึ่งอัตโนมัติ

DYDB-3

เครื่องตัดหัวผ้าอัตโนมัติ

YJ-D108

เครื่องตัดหัวผ้า