เครื่องตัดหัวผ้า

SR-CT1

เครื่องตัดหัวผ้า

DYDB-2

เครื่องตัดหัวผ้ากึ่งอัตโนมัติ

DYDB-3

เครื่องตัดหัวผ้าอัตโนมัติ

YJ-D108

เครื่องตัดหัวผ้า

ST-260

เครื่องตัดหัวผ้า (110 นิ้ว)

ST-260

เครื่องตัดหัวผ้า (96,108,120 นิ้ว)

ST-260 (ด้ามยาว)

เครื่องตัดหัวผ้า (96,108,120 นิ้ว)

FA-200

เครื่องตัดหัวผ้าและยกรางอัตโนมัติ