ถังสตีมบอยเลอร์

MST-02E

ถังสตีมบอยเลอร์

MST-04E, 06E

ถังสตีมบอยเลอร์

MST-04G, 06G

ถังสตีมบอยเลอร์