เครื่องรีดสติ๊กเกอร์

WEIJIE WJ-38

เครื่องรีดสติ๊กเกอร์

WEIJIE WJ-62

เครื่องรีดสติ๊กเกอร์

WEIJIE WJ-82

เครื่องรีดสติ๊กเกอร์

TSO TA CP-15-2

เครื่องรีดสติ๊กเกอร์

TSO TA CP-4050

เครื่องรีดสติ๊กเกอร์