เครื่องกรอด้าย

TONY H-02, 04

เครื่องกรอด้าย 2 หลอด

MITSUNA MS-02, 04

เครื่องกรอด้าย 2 หลอด

WEIJIE WJ-20S

เครื่องกรอด้าย 2 หลอด

IS-103

เครื่องกรอด้าย

เครื่องกรอด้ายตั้งพื้น