เครื่องติดเพชร

SR-S1

เครื่องติดเพชรอัตโนมัติ 1 ถาด

SR-S2

เครื่องติดเพชรอัตโนมัติ 2 ถาด