เครื่องตีลาย

SURE SR-BD-3

เครื่องตีลายผ้านวม ผ้าห่ม

SURE SR-BD-4

เครื่องตีลายผ้านวม ผ้าห่ม