เครื่องม้วนผ้า

YCJX-900

เครื่องม้วนผ้า

YCJX-2000A

เครื่องม้วนผ้า

YCJX-2000B

เครื่องม้วนผ้า