02-869-7017-9 [email protected]

เครื่องตัดหัวผ้ากึ่งอัตโนมัติ BRUTE DYDB-2

BRUTE DYDB-2

เครื่องตัดหัวผ้ากึ่งอัตโนมัติ

 

รายละเอียด :

  • แสดงจำนวนครั้งในการตัดบนแผงดิจิตอลบนเครื่องตัด
  • ตั้งระยะความยาวการวิ่งของใบมีดได้
  • กดปุ่มสั่งใบมีดวิ่งตัดผ้าอัตโนมัติ

 

DYDB-2