02-869-7017-9 [email protected]

เครื่องตัดหัวผ้าอัตโนมัติ BRUTE DYDB-3

BRUTE DYDB-3

เครื่องตัดหัวผ้าอัตโนมัติ

 

รายละเอียด :

  • แสดงจำนวนครั้งในการตัดบนแผงดิจิตอลบนเครื่องตัด
  • ตั้งระยะความยาวการวิ่งของใบมีดได้
  • กดปุ่มสั่งใบมีดวิ่งตัดผ้าอัตโนมัติ

 

DYDB-3