เครื่องตัดสาย JEMA JM-300M

JEMA JM-120R

เครื่องตัดสาย

  • ตั้งค่าด้วยระบบคอมฯ
  • ตั้งจำนวนชิ้นที่ตัดได้
  • กันขอบลุ่ย

 

JM-300M