02-869-7017-9 [email protected]

เตารีดไอน้ำอิเลคทรอนิคแบบทับ ขนาด 26 นิ้ว Kajima รุ่น SP-810AL-1

 

 

 

 

 

 

 

 

#เตารีดไอน้ำ #เตารีดไอน้ำกดทับ #เตารีดกดทับ เตารีดอิเล็กทรอนิกส์ #SP-810AL-1 #KAJIMA
#คาจิมา