เครื่องปอกหนัง PROTEX TY-801

เครื่องปอกหนัง

PROTEX TY-801

 

Protex TY-801 small