เครื่องเย็บปากถุง SURE GK26

SURE GK26

เครื่องเย็บปากถุงแบบมือถือ

 

รายละเอียด : มีระบบตัดด้ายอัตโนมัติ

 

SURE GK26