จักรพ้ง 3 เส้น

SR-737

จักรพ้ง 3 เส้น

JUKI MO-6504S

จักรพ้ง 3 เส้น

SC9103-042-M04

จักรพ้ง 3 เส้น