02-869-7017-9 [email protected]

จักรซิกแซกฐานเต็ม

SR-20U-53DZ-D

จักรเย็บซิกแซกไดเร็ค 180 ลาย

SR-20U-93-D

จักรเย็บซิกแซก 2 จังหวะไดเร็ค

SR-20U-A1

จักรซิกแซกคอมฯ

SR-2

จักรซิกแซกคอยาว

LZ-2280AA

จักรเย็บซิกแซก 2 จังหวะ

LZ-2284A

จักรเย็บซิกแซก 2-3 จังหวะ

BML-20U63

จักรเย็บซิกแซก 2 จังหวะ

BML-20U93

จักรเย็บซิกแซก 2

YULUN 475A-105L

จักรซิกแซกฐานเต็ม

YULUN 475A-140-M

จักรซิกแซกฐานเต็ม

YULUN-475A-143N-L43P

จักรซิกแซกฐานเต็ม

GA204-106

จักรซิกแซกคอมฯ