จักรลามีลูกกลิ้ง

VF3500P-156M

จักรลามีลูกกลิ้งฐานเต็ม