จักรติดกระดุม

MB-1373, 1377

จักรติดกระดุม

LK-1903B

จักรติดกระดุมคอม

SR-1377D

จักรติดกระดุมคอมไดเร็ค

SR-1903A

จักรติดกระดุมคอมไดเร็ค

K-CHANCE KB-373

จักรติดกระดุม

K-CHANCE KB-373X

จักรติดกระดุมแบบไขว้