จักรพ้ง 5 เส้น

JUKI MO-6516S

จักรพ้ง 5 เส้น

JUKI MO-6816S

จักรพ้ง 5 เส้น

JUKI MO-6716D

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค

SURE SR-757

จักรพ้ง 5 เส้น

SURE SR-900T-5/UT

จักรพ้งคอมไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SURE SR-757D

จักรพ้งไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SURE SR-888-5D

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค

BAOYU GT-700

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค

BAOYU GT900D-5

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค

K-CHANCE V205

จักรพ้ง 5 เส้น

SHUNFA SF788-5

จักรพ้ง 5 เส้น