จักรเย็บป้าย

CS-SK-9

จักรเย็บย้ำป้ายติดเสื้อ,ป้ายสินค้า