จักรเจาะรังกระดุม ไหมพรม

SUNSTAR SPS/D-BH3000

จักรเจาะรังกระดุม ไหมพรม