จักรพ้งขอบผ้าห่ม

PROTEX TY1-2

จักรพ้งขอบผ้าห่ม

INDERLE IDL-18E

จักรพ้งขอบผ้าห่ม