จักรสอยขอบรองเท้า

SHUNFA SF3-402A

จักรสอยขอบรองเท้า

GOLDEN WHEEL CST-4060

จักรเย็บ(สอย)พื้นรองเท้า