จักรพ้ง 3,4 เส้น

JUKI MO-6504S

จักรพ้ง 3 เส้น

MO-6514S

จักรพ้ง 4 เส้น

JUKI MO-6804S

จักรพ้ง 3 เส้น

MO-6714D

จักรพ้ง 4 เส้นไดเร็ค

MO-6814S

จักรพ้ง 4 เส้น

SR-737

จักรพ้ง 3 เส้น

SURE SR-747

จักรพ้ง 4 เส้น

SURE SR-747D

จักรพ้งไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SR-747D

จักรพ้งไดเร็ค 3,4,5 เส้น

SURE SR800-4-13

จักรพ้ง 4 เส้น

SR-888-4D

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

 

SURE SR-900T-4/UT

จักรพ้งคอมไดเร็ค 3,4,5 เส้น

BAOYU BML-6800D-4

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

BAOYU GT-700

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

BAOYU GT900D-4

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

Jack E3

จักรพ้ง 4 เส้นไดเร็ค

Jack E4S

จักรพ้ง 4 เส้นไดเร็ค

Jack E4

จักรพ้ง 4 เส้น

Jack C3

จักรพ้ง 4,5 เส้นคอมไดเร็ค

PROTEX TY-8804E

จักรพ้ง 4 เส้น

PROTEX TY-747

จักรพ้ง 4 เส้น

SC9103-042-M04

จักรพ้ง 3 เส้น

SUNSTAR SC9104U

จักรพ้ง 4 เส้น

K-CHANCE V204

จักรพ้ง 4 เส้น

KANSAI UK-1014H-40M

จักรพ้ง 4 เส้น

PEGASUS M752-13H

จักรพ้ง 4 เส้น

PEGAGSUS M-852

จักรพ้ง 4 เส้น

SHUNFA SF788-5

จักรพ้ง 4 เส้น

TIANGONG L52-13

จักรพ้ง 4 เส้น