จักรแท็กกิ้งระบบคอมฯ

SR-1900A-HS

จักรแท็กกิ้งคอมไดเร็ค

LK-1900B

จักรแท็กกิ้งคอม

KC-9100A

จักรแท็กกิ้งระบบคอมฯ