จักรอุลตร้าโซนิค

SR-60/P

จักรอุลตร้าโซนิคคอสั้น

SR-SH

เครื่องอุลตร้าโซนิค

SR-MJ

จักรอุลตร้าโซนิค

SR-UZSH-30-120

จักรอุลตร้าโซนิค

SR-200

จักรอุลตร้าโซนิคคอสั้น