จักรเย็บพื้นขอบรองเท้า

SR-168

จักรเย็บพื้นขอบรองเท้า