จักรเย็บเข็มคู่ JUKI LH-3528

 

JUKI LH-3528

จักรเย็บเข็มคู๋