จักรเย็บเจียรขวาระบบคอม JUKI DLM-5400N-7

JUKI DLM-5400N-7

จักรเย็บเจียรขวาระบบคอม