จักรเย็บเจียรขวา JUKI DLM-5200N

JUKI DLM-5200N

จักรเย็บเจียรขวา