02-869-7017-9 [email protected]

กางเกงขายาว

SURE SR-373

จักรติดกระดุม

JUKI MB-1800

จักรติดกระดุมคอม พร้อมรางหมุน

SUNSTAR SPS/D-B1202-01

จักรติดกระดุมคอม

 JUKI AMB-289

จักรติดกระดุมคอม

 JUKI MB-1370

จักรติดกระดุม

 JUKI LK-1903B

จักรติดกระดุมคอม

SUNSTAR SPS/D-B1202-03/SBF-20

จักรติดกระดุมคอม ระบบถาด

JUKI MEB-3200

จักรเจาะรังกระดุม ระบบคอม

DURKOPP ADLER 558

จักรเจาะรังกระดุม

SURE SR-7600E/807B/AH

จักรเย็บคอม ไดเร็ค

JUKI DDL-8700B-7

จักรเย็บคอม ไดเร็ค

SURE SR-8700H

จักรเย็บกระโหลกใหญ่

JUKI DDL-8700-7/SC920C/M92

จักรเย็บคอม ระบบสายพาน

JUKI DDL-9000C

จักรเย็บคอม ไดเร็ค ระบบหน้าจอสัมผัส

JUKI DDL-8700

จักรเย็บ

 

JUKI LK-1901B

จักรย้ำแท็กกิ้ง

 

SUNSTAR SPS-D-B1201

จักรย้ำแท็กทิ้งคอม

 

K-CHANCE KC-1900A-XL

จักรย้ำแท็กกิ้งคอม

 

SURE SR-20518B

จักรเข็มคู่ กระโหลกใหญ่

 

JUKI LH-3528A

จักรเข็มคู่

 

SURE SR-20528B

จักรเข็มคู่ยกเข็ม กระโหลกใหญ่

JUKI LH-4128

จักรเข็มคู่คอม ไดเร็ค เข็มตาม

 

SURE SR-8720D

จักรเข็มคู่ ไดเร็ค กระโหลกใหญ่

 

SURE SR-737

จักรพ้ง 3 เส้น

 

JUKI MO-6904S

จักรพ้ง 3 เส้น

 

SURE SR-737D

จักรพ้งไดเร็ค 3 เส้น

 

JUKI MO-6704DA

จักรพ้ง 3 เส้น กึ่งน้ำมัน

 

JUKI ASN-690L

จักรพ้งระบบคอม

 

SUNSTAR SC-9104

จักรพ้ง 3 เส้น

 

JUKI AB-1351

จักรเย็บกูกางเกง ออโต้

 

SUNSTAR SPS-D-B1201

จักรย้ำแท็กกิ้ง คอม

 

JUKI LK-1901B

จักรย้ำแท็กกิ้ง คอม

 

K-CHANCE KC-1900A

จักรเย็บหูกางเกง คอม

 

JUKI APW-895N

จักรเจาะสาบ ออโต้

 

SURE SR-3800-2

จักรเย็บเข็มคู่ ลูกโซ่

 

SURE SR-3800-2

จักรเย็บเข็มคู่ ลูกโซ่ ลูกกลิ้ง

 

JUKI MH-382

จักรเย็บเข็มคู่ ลูกโซ่

 

JUKI MH-481

จักรเย็บเข็มเดี่ยว ลูกโซ่