02-869-7017-9 [email protected]

จักรลา SURE SR-W500D

SURE SR-W500D

จักรลา

  • สามารถเลือกเป็นจักรลาทับชายหรือจักรลากุ๊นก็ได้
  • ความเร็วรอบ 5000 รอบ/นาที
  • มอเตอร์ไดเร็ค เสียงเงียบ นุ่ม ประหยัดไฟ 70%
  • ฝีเข็มสวย
  • จักรแข็งแรง ทนทาน