02-869-7017-9 [email protected]

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค SURE รุ่น SR-888-4D

SURE SR-888-4D

จักรพ้ง 3,4 เส้นไดเร็ค

ความเร็วรอบสูงสุด 6500 รอบ/นาที
 ไฟ LED ส่องสว่าง 4 ระดับ
 โหมดเริ่มเย็บฝีเข็มรอบช้า เย็บด้วยรอบช้า 1-15 ฝีเข็ม ก่อนเย็บด้วยความเร็วปกติ
 มีระบบไดเร็คไดร์ฟเสียงเงียบ ประหยัดไฟ