02-869-7017-9 [email protected]

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค SURE รุ่น SR-888-5D

SURE SR-888-5D

จักรพ้ง 5 เส้นไดเร็ค

ความเร็วรอบสูงสุด 6500 รอบ/นาที

 ไฟ LED ส่องสว่าง 4 ระดับ

 โหมดเริ่มเย็บฝีเข็มรอบช้า เย็บด้วยรอบช้า 1-15 ฝีเข็ม ก่อนเย็บด้วยความเร็วปกติ

 มีระบบไดเร็คไดร์ฟเสียงเงียบ ประหยัดไฟ